Головна

                                                                                                                                  РІШЕННЯ
                                                                   від 25 жовтня 2019 року                                                                  № 350
Про затвердження порядку денного позачергової
ХLVII сесії сільської ради VІІ скликання

Відповідно до статей 46, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту сільської ради Красненська сільська рада вирішила затвердити для розгляду на ХLVII сесії сільської ради такий порядок денний:

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2019 року. (Інформує головний бухгалтер ради Гришко Н.О.)
2. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 22.12.2018 року «Про бюджет сільської ради на 2019 рік» та доповнень до нього.
(Інформує головний бухгалтер ради Гришко Н.О.)

3. Про надання Кегичівській районній раді дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для подальшої передачі у
постійне користування .
( Інформує землевпорядник сільської ради Левченко Л.Є.)

4. Про звернення депутатів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього продажу земель.
(Інформує сільський голова Будник В.В.)

5. Про затвердження розпоряджень сільського голови..
(Інформує секретар сільської ради Красніцька А.В.)

6. Різне.

                                         Сільський голова                                                     В.О.Будник

 

                                                                                                ПРОТОКОЛ
                                                                XLVII сесії Красненської сільської ради  VII скликання

Всього обрано депутатів сільської ради – 14 депутатів
Приймали участь в роботі сесії – 10 депутатів.

На пленарному засіданні присутні:
головний бухгалтер сільської ради Гришко Н.О.
землевпорядник сільської ради Левченко Л.Є.

Красненська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Прийняти рішення №350 «Про затвердження порядку денного позачергової XLVII сесії сільської ради VII скликання»
(додається)
Голосували: «За» - 10 депутатів, «Проти» - немає, «Утримались» - немає ,
«Не голосували» - немає
«За»:Бажан Володимир Дмитрович, Красніцька Антоніна
Володимирівна, Куценко Микола Володимирович,
Марців Юрій Васильович, Нікітіна Алла Василівна,
Полтавець Роман Вікторович, Михальчук Вікторія
Миколаївна, Рибченко Інна Олександрівна, Саргсян
Грачик Сережаєвич, Кімлик Андрій Олександрович

Слухали: Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2019 року.
Вирішили: Рішення № 351 «Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2019 року» прийняти.
Рішення додається.
Голосували: «За» – 10, «Проти» –немає, «Утримались» – немає,
«Не голосували» - немає.

«За»:Бажан Володимир Дмитрович, Красніцька Антоніна
Володимирівна, Куценко Микола Володимирович,
Марців Юрій Васильович, Нікітіна Алла Василівна,
Полтавець Роман Вікторович, Михальчук Вікторія
Миколаївна, Рибченко Інна Олександрівна, Саргсян
Грачик Сережаєвич, Кімлик Андрій Олександрович

Слухали: Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 22.12.2018 року «Про бюджет сільської ради на 2019 рік» та доповнень до нього
Вирішили: Рішення № 352 «Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 22.12.2018 року «Про бюджет сільської ради на 2019 рік» та доповнень до нього» прийняти.
Рішення додається.
Голосували: «За» – 10, «Проти» –немає, «Утримались» – немає,
«Не голосували» - немає
«За»:Бажан Володимир Дмитрович, Красніцька Антоніна
Володимирівна, Куценко Микола Володимирович,
Марців Юрій Васильович, Нікітіна Алла Василівна,
Полтавець Роман Вікторович, Михальчук Вікторія
Миколаївна, Рибченко Інна Олександрівна, Саргсян
Грачик Сережаєвич, Кімлик Андрій Олександрович

Слухали: Про надання Кегичівській районній раді дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для подальшої
передачі у постійне користування.
Вирішили: Рішення № 353 «Про надання Кегичівській районній раді дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
для подальшої передачі у постійне користування» прийняти.
Рішення додається.
Голосували: «За» – 10, «Проти» –немає, «Утримались» – немає,
«Не голосували» - немає
«За»:Бажан Володимир Дмитрович, Красніцька Антоніна
Володимирівна, Куценко Микола Володимирович,
Марців Юрій Васильович, Нікітіна Алла Василівна,
Полтавець Роман Вікторович, Михальчук Вікторія
Миколаївна, Рибченко Інна Олександрівна, Саргсян
Грачик Сережаєвич, Кімлик Андрій Олександрович

Слухали: Про звернення депутатів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього продажу
земель.
Вирішили: Рішення № 354 «Про звернення депутатів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього продажу земель» прийняти.
Рішення додається.
Голосували: «За» – 10, «Проти» –немає, «Утримались» – немає,
«Не голосували» - немає
«За»:Бажан Володимир Дмитрович, Красніцька Антоніна
Володимирівна, Куценко Микола Володимирович,
Марців Юрій Васильович, Нікітіна Алла Василівна,
Полтавець Роман Вікторович, Михальчук Вікторія
Миколаївна, Рибченко Інна Олександрівна, Саргсян
Грачик Сережаєвич, Кімлик Андрій Олександрович

Слухали: Про затвердження розпоряджень сільського голови.
Вирішили: Рішення №355 «Про затвердження розпоряджень сільського голови»
прийняти.
Рішення додається.
Голосували: «За» – 8, «Проти» –немає, «Утримались» – 2,
«Не голосували» - немає
«За»:Бажан Володимир Дмитрович, Куценко Микола
Володимирович, Марців Юрій Васильович, Нікітіна Алла
Василівна, Полтавець Роман Вікторович, Рибченко Інна
Олександрівна, Саргсян Грачик Сережаєвич, Кімлик
Андрій Олександрович
Утримались»: Красніцька Антоніна Володимирівна, Михальчук
Вікторія Миколаївна

                                              Сільський голова                                  В.О.Будник

 

 

Результати поіменного голосування депутатів Красненської сільської ради за рішення прийняті на XLVII сесії VII скликання 25 жовтня 2019 року
З- за, П- проти, У – утримався, Н- не голосував, В – відсутній

ПІБ депутата Номер рішення 350 351 352 353 354 355

1 Тюко Лариса Іванівна В В В В В В
2 Гербич Павло Михайлович В В В В В В
3 Прокопчук Віталій Вікторович В В В В В В
4 Бажан Володимир Дмитрович З З З З З З
5 Красніцька Антоніна Володимирівна З З З З З У
6 Марців Юрій Васильович З З З З З З
7 Куценко Микола Володимирович З З З З З З
8 Нікітіна Алла Василівна З З З З З З
9 Діхтяр Тетяна Володимирівна В В В В В В
10 Полтавець Роман Вікторович З З З З З З
11 Михальчук Вікторія Миколаївна З З З З З У
12 Рибченко Інна Олександрівна З З З З З З
13 Саргсян Грачик Сережаєвич З З З З З З
14 Кімлик Андрій Олександрович З З З З З З

 

                                                                                         Список
                                 депутатів Красненської сільської ради, позачергова XLVII сесія VII скликання

Виборчий округ №4 – Бажан Володимир Дмитрович
Виборчий округ №5- Красніцька Антоніна Володимирівна
Виборчий округ №6 –Марців Юрій Васильович
Виборчий округ № 7 – Куценко Микола Володимирович
Виборчий округ № 8 – Нікітіна Алла Василівна
Виборчий округ № 10 – Полтавець Роман Вікторович
Виборчий округ № 11 – Михальчук Вікторія Миколаївна
Виборчий округ №12 – Рибченко Інна Олександрівна
Виборчий округ №13 – Саргсян Грачик Сережаєвич
Виборчий округ №14- Кімлик Андрій Олександрович

 

                                                                                             РІШЕННЯ
                                                             від 25 жовтня 2019 року                                 № 353

Про надання Кегичівській районній раді
дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти для подальшої передачі у
постійне користування

Розглянувши лист Кегичівської районної ради Кегичівського району Харківської області з проханням надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу комунальної власності не наданої у власність і користування житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для подальшої передачі в постійне користування, розташованої за адресою вул. Каштанова,1, с. Красне, Кегичівського району Харківської області орієнтовною площею 2,0 га., та відповідно до ст.ст. 12,92,122,123,125 та пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Красненська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати Кегичівській районній раді Кегичівського району Харківської області дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за рахунок земель запасу комунальної власності не
наданої у власність і користування житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код класифікації 03.02) для подальшої передачі в постійне користування орієнтовною
площею 2,0 га, розташованої на території Красненської сільської ради в с. Красне, вул. Каштанова,1.
2. Кегичівській районній раді Кегичівського району Харківської області замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з урахуванням вимог статті 26 Закону України «Про
землеустрій» та урахувати інтереси та права суміжних землевласників та користувачів.

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню відповідно до вимог статті 186- 1 Земельного кодексу України.

                                                  Сільський голова                                                        В.О.Будник

 

                                                                                                   РІШЕННЯ
                                                         від 25 жовтня 2019 року                                             № 354

Про звернення депутатів Красненської сільської ради
Кегичівського району Харківської області
до Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього
продажу земель

Розглянувши звернення депутатів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього продажу земель, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Красненська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти звернення депутатів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього продажу земель (додається).
2. Рішення Красненської сільської ради надіслати Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України.

                                                              

                                                Сільський голова                                                        В.О.Будник

 

 

Додаток
до рішення сільської ради від 25 жовтня 2019 року №354

 

Звернення
депутатів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу майбутнього продажу земель

 

Хочемо висловити нашу підтримку Вашим намірам щодо скорішого відновлення Української економіки, забезпечення її стійкого розвитку, подолання корупції та підвищення добробуту пересічних українців. Розбудова заможної, сильної, єдиної та щасливої України, в якій держава існує для людини, а не людина існує для держави це наша спільна мета і завдання, виконання якого від нас вимагає народ України.
Скасування мораторію та запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення є одним з кроків, які виходять далеко за рамки сьогодення та визначають подальшу долю не тільки аграрного сектору, а і всієї країни на десятиріччя вперед. Одним з найважливіших питань, яке хвилює нас, аграріїв та всіх жителів Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області є чи стануть українці наймитами на власній землі, чи продовжать і далі в Україні рости земельні латифундії? Це не тільки економічне, а й соціальне питання. Там де землю обробляють малі і середні аграрії - село продовжує жити: у людей є робота, місцеві бюджети отримують податкові надходження, а самі аграрії відіграють ключову роль в підтримці соціального та культурного життя громади. Там де землю забрали великі агрохолдинги, а особливо ходлинги з капіталом іноземного походження, спостерігається інша картина: люди працюють вахтовим методом, а більшість сіл виявляються просто не потрібні, економічно невиправдані, що веде до їх повільної смерті. В результаті їх мешканці опиняються замкненими всередині депресивних територій, тому що не можуть продати свою хату та перебратися в інше місце.
Враховуючи вищесказане, ми прийняли рішення підтримати звернення ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» до Президента України № 345 від 14.08.2019р. щодо недопущення поспішного відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення і законодавчої заборони іноземцям купувати Українські землі. Забезпеченням цього є внесення відповідних норм до першої частини Конституції України, що можна зробити лише після проведення всеукраїнського референдуму. Невиконання цього та допуск іноземців до Українських земель є реальною загрозою нашій економічній та продовольчій безпеці, а також призведе до наростання соціального напруження та пришвидшеної деградації Українського села!
Закликаємо Вас:
- Розпочати широке, публічне, суспільне обговорення покрокового запровадження прозорого й цивілізованого обігу земель в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь;
- Ініціювати проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони іноземним фізичним та юридичним особам прямо, або опосередковано набувати у власність Українські землі сільськогосподарського призначення.

Ми глибоко переконані, що земля має бути ресурсом розвитку саме Українського народу, а не об’єктом наживи для іноземних спекулянтів та олігархів, в тому числі росіян та кремлівської кліки, представники якої вже давно обзавелися паспортами країн ЄС, Великої Британії та США!

З повагою,
депутати Красненської сільської ради Кегичівського району Харківської області VII скликання

 

                                                                                                                 РІШЕННЯ
                                                                              від 25 жовтня 2019 року                                 № 355

Про затвердження
розпоряджень сільського голови

У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Красненська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити розпорядження сільського голови, видані в міжсесійний період:
- за №45 від 16 вересня 2019 року «Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік»
- за №47 від 24 вересня 2019 року «Про преміювання працівників сільської ради»
- за №48 від 24 вересня 2019 року «Про грошову винагороду працівникам Красненського дошкільного навчального закладу»

                                           Сільський голова                                           В.О.Будник