Головна

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

   Красненська сільська рада повідомляє, що рішенням позачергової ________ сесії VII скликання від __________2018 року №_____ прийнято рішення «Про оприлюднення проектів рішень «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік», «Про встановлення ставок єдиного податку на території Красненської сільської ради на 2019 рік», «Про встановлення ставок транспортного податку на території Красненської сільської ради на 2019 рік»

Вказані проекти рішень та аналіз регуляторного впливу оприлюднено  на офіційному веб-сайті Красненської сільської - krasnenska-rada.gov.ua. та інформаційному стенді сільської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому та електронному вигляді протягом 1 (одного) місяця з дати оприлюднення за адресою: 64032, майдан Незалежності,7, с-ше Красне, Кегичівський район, Харківська область, e-mail: krasne@krasnenska-rada.gov.ua

Дочірні категорії

Рішення ХIV сесії VІІ скликання

 від 06 жовтня  2016 року № 78

 

Про затвердження порядку денного ХIV сесії сільської ради VІІ скликання  

  

ПРОТОКОЛ

XIV сесії Красненської сільської ради

VII скликання

Всього обрано депутатів сільської ради – 14

Приймали участь в роботі сесії – 11 депутатів.

На пленарному засіданні присутні: головний бухгалтер сільської

ради Гришко Н.О. та спеціаліст II категорії землевпорядник сільської

ради Хутко С.С.

                             Красненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

Прийняти рішення №76 «Про затвердження порядку денного позачергової XIVсесії сільської ради VII скликання»

                     (додається)

Голосували: «За» - 11 депутатів, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

Слухали:   Про затверджнння звіту про виконання бюджету сільської ради за 9

                   місяців2016 року.          

Вирішили: Рішення № 77 «Про затверджнння звіту про виконання бюджету

                     сільської ради за 9 місяців 2016 року» прийняти.

                               Рішення додається.  

               Голосували: «За» – 11,   «Проти» –немає, «Утримались» – немає.

Слухали:   Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 24  

                 грудня 2015 року №19 «Про бюджет сільської ради на 2016 рік» та

                 доповнень до нього.                  

Вирішили: Рішення № 78 «Про внесення змін та доповнень до рішення сільської

                     ради від 24 грудня 2015 року №19 «Про бюджет сільської ради на

                     2016 рік та доповнень до нього» прийняти.

                              Рішення додається.  

               Голосували: «За» –11,   «Проти» –немає, «Утримались» – немає.

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із

                   землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва

                   та обслуговування житлового будинку.

Вирішили: Рішення №79 «Про надання дозволу на виготовлення технічної

                     документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки

                    для будівництва та обслуговування житлового будинку» прийняти.

                                Рішення додається.  

              Голосували: «За» –11,   «Проти» –немає, «Утримались» – немає.

Слухали:  Про затвердження розпоряджень сільського голови.

Вирішили: Рішення № 80 «Про затвердження розпоряджень сільського

                     голови» прийняти.

                       Рішення додається      

Голосували: «За» -11, «Проти» - немає, «Утримались» - немає

                        Сільський голова                                   В.О.Будник      

 

 

Результати поіменного голосування депутатів Красненської сільської ради

за рішення прийняті на XIV сесії VII скликання

06жовтня 2016 року

З- за, П- проти, У – утримався, Н- не голосував, В – відсутній

 

№ з/п ПІБ депутата

Номер рішення

 

76 77 78 79 80            
1 Тюко Лариса Іванівна В В В В В            
2 Гербич Павло Михайлович З З З З З            
3 Прокопчук Віталій Вікторович З З З З З            
4 Бажан Володимир Дмитрович З З З З З            
5 Красніцька Антоніна Володимирівна З З З З З            
6 Марців Юрій Васильович В В В В В            
7 Куценко Микола Володимирович З З З З З            
8 Нікітіна Алла Василівна З З З З З            
9 Хотиненко Тетяна Володимирівна З З З З З            
10 Полтавець Роман Вікторович З З З З З            
11 Михальчук Вікторія Миколаївна З З З З З            
12 Рибченко Інна Олександрівна З З З З З            
13 Саргсян Грачик Сережаєвич З З З З З            
14 Кімлик Андрій Олександрович В В В В В